start2 (1)
120266,120589,
2016-07-07
  Reserveer vanaf nu de volledig bijgewerkte nieuwe edities 2017  
 
 
NIEUW
 
 
VAKGEBIEDEN
 
 
DATABANKEN
 
 
OPLEIDINGEN
 
 
TIJDSCHRIFTEN
 
 
REEKSEN
 
 
 
 
 
 

Leidraad economie

Uitgever : Larcier Business

Door dit boek wordt de lezer ingeleid in de werking van de markteconomie in Europa: het marktmechanisme zorgt voor dynamiek en efficiëntie, de overheid voor sturing en sociale en ecologische correcties.

 
Papieren versie
verkrijgbaar
€ 40,00
 
 
Beschrijving
 
 
Inhoudstafel
 
 
Technische
fiche
 
 
Auteurs
 
 
Uittreksels
 
 
Downloads
 
 
Recensies
 
 
Suggesties
 
 
UPDATE

De zesde druk van het handboek Leidraad Economie bevat in eerste instantie vooral een update van het cijfermateriaal (bbp, inflatie, werkloosheid, ginicoëfficiënt ...).  In het hoofdstuk over de overheidsfinanciën werd de tekst over de schuldencrisis herschreven, en in het hoofdstuk over de milieuproblematiek werd een stuk toegevoegd over het Akkoord van Parijs. Het hoofdstuk over ontwikkelingseconomie werd volledig herzien. Op basis van de ervaringen van gebruikers werd ook elders de tekst hier en daar licht aangepast of ingekort.  Ten slotte zijn sommige kaderstukken vervangen door actuelere artikels. Aan de structuur van de hoofdstukken en subhoofdstukken is weinig of niets veranderd.

Leidraad economie is het ultieme handboek met oefeningen voor studenten hoger onderwijs die economie in hun curriculum hebben.

De lezer wordt ingeleid in de werking van de markteconomie in Europa: het marktmechanisme zorgt voor dynamiek en efficiëntie, de overheid voor sturing en sociale en ecologische correcties.

Daarnaast worden werkgelegenheid en werkloosheid, inkomensvorming en inkomensverdeling besproken. Vanzelfsprekend wordt ook de internationale context niet vergeten, met de globalisering en de grote verschillen in ontwikkeling tussen landen.

De auteurs, experts in economie, vermijden wiskundige bewijsvoeringen, zodat de studenten het maatschappelijke belang van economische verschijnselen leren begrijpen.

Extra informatie

Op www.standaarduitgeverijprofessional.be/downloads zijn oplossingen van oefeningen in het boek beschikbaar.